Home

Hoi …

Kijk eens of je jezelf in een van de volgende voorbeelden herkent;

Je weet heel goed dat je meer dan gemiddeld slim bent.
Je bent ergens heel goed in.
Je zou graag heel goed willen zijn in dat wat je leuk vindt.
Je hebt een vaag idee dat je anders bent, anders denkt dan anderen.
Je hebt er geen idee van hoe slim je eigenlijk bent.
Je knipt de etiketjes uit je kraag.
Je zet voorzichtig een slak in de struiken om te voorkomen dat iemand er op trapt.

Wanneer je iets van jezelf in bovenstaande zinnen herkent, kan het zijn dat je hoogintelligent, hoogbegaafd en/of hooggevoelig bent!

In dat geval is het erg fijn wanneer je genoeg gemotiveerd, geïnspireerd, begrepen en gezien wordt door de mensen in je omgeving!

Daardoor krijg je zin om je te willen ontwikkelen en om kennis op te doen.

Dat is zo ontzettend belangrijk voor je!

De Meester Academie Zeeland [MAZiq] kan daar een bijdrage aan leveren.

MAZiq spant zich in om hoogintelligente, hoogbegaafde en hooggevoelige jongeren de mogelijkheid te bieden zich volstrekt op hun eigen wijze te ontwikkelen en hun talenten te leren gebruiken.

Wij doen dat vanuit de bijzondere visie dat pas wanneer de persoonlijkheid zich kan ontwikkelen, de behoefte ontstaat om kennis op te doen.

Wij weten namelijk als geen ander hoe dat werkt!

Bij ons mag je, samen met andere jongeren, die in die zin op jou lijken, kennis nemen van wat jij graag wil weten van bepaalde onderwerpen.

Update Zomer College in Zeeland! Klik hier …

 

Over MAZ-iq

Wat is MAZ-iq?

De Meester Academie Zeeland is ontstaan vanuit de visie dat kennis opdoen alleen dan zinvol is, wanneer de student de eigen persoonlijkheid mee mag en kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een vorm van symbiose met het te bestuderen materiaal en zo vormt zich uiteindelijk de zich immer ontwikkelende persoonlijkheid op authentieke wijze. De behoefte om kennis te blijven opdoen is inherent aan de zich altijd ontwikkelende persoonlijkheid.

MAZ is een oorspronkelijk initiatief van Govert Mingelen, autodidact componist en pianist en docent in nauwe samenwerking met Jantine Slotboom, bedrijfseconoom en Jelte Holwerda, psycholoog.

De opzet is jongeren vanaf ongeveer zes jaar tot en met ongeveer twintig jaar de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen in combinatie met het vergaren van kennis.

Quote:
“Het is uitgesloten dat een meer dan gemiddeld intelligent kind zich, zonder in elk geval een deel van zichzelf kwijt te raken, kan conformeren aan het starre systeemdenken waar onze maatschappij bol van staat. Wanneer wij er aan kunnen bijdragen dat dit hen niet meer hoeft te overkomen, zullen wij het zeker niet nalaten!”

Zomer College 2017

Een van initiatieven van MAZiq dit jaar is het organiseren van een Zomer College voor hoogintelligente, hoogbegaafde en/of hooggevoelige jongeren.

In de wetenschap dat ongeveer drie procent van de bevolking aan een of meerdere van de hierboven genoemde kwalificaties voldoet en deze jongeren zich mogelijk hierdoor niet zelden ongelukkig en miskend voelen door de mensen in hun omgeving, heeft MAZiq dit Zomer College georganiseerd.

De studenten maken kennis met gelijkgestemden en kunnen zich bekwamen in hetgeen hen interesseert op specifiek op hoogintelligentie toegesneden wijze.

Voor de komende Zomer College staan oa de volgende colleges op het programma:

Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Muziek, Astronomie, Medische Wetenschap.

Update zomercollege 2017.

 

Nieuws