Over MAZ-iq

Wat is MAZ-iq?

De Meester Academie Zeeland is ontstaan vanuit de visie dat kennis opdoen alleen dan zinvol is, wanneer de student de eigen persoonlijkheid mee mag en kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een vorm van symbiose met het te bestuderen materiaal en zo vormt zich uiteindelijk de zich immer ontwikkelende persoonlijkheid op authentieke wijze. De behoefte om kennis te blijven opdoen is inherent aan de zich altijd ontwikkelende persoonlijkheid.

MAZ is een oorspronkelijk initiatief van Govert Mingelen, autodidact componist en pianist en docent in nauwe samenwerking met Jantine Slotboom, bedrijfseconoom en Jelte Holwerda, psycholoog.

De opzet is jongeren vanaf ongeveer zes jaar tot en met ongeveer twintig jaar de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen in combinatie met het vergaren van kennis.

Quote:
“Het is uitgesloten dat een meer dan gemiddeld intelligent kind zich, zonder in elk geval een deel van zichzelf kwijt te raken, kan conformeren aan het starre systeemdenken waar onze maatschappij bol van staat. Wanneer wij er aan kunnen bijdragen dat dit hen niet meer hoeft te overkomen, zullen wij het zeker niet nalaten!”