Zomer College 2017

Een van initiatieven van MAZiq dit jaar is het organiseren van een Zomer College voor hoogintelligente, hoogbegaafde en/of hooggevoelige jongeren.

In de wetenschap dat ongeveer drie procent van de bevolking aan een of meerdere van de hierboven genoemde kwalificaties voldoet en deze jongeren zich mogelijk hierdoor niet zelden ongelukkig en miskend voelen door de mensen in hun omgeving, heeft MAZiq dit Zomer College georganiseerd.

De studenten maken kennis met gelijkgestemden en kunnen zich bekwamen in hetgeen hen interesseert op specifiek op hoogintelligentie toegesneden wijze.

Voor de komende Zomer College staan oa de volgende colleges op het programma:

Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Muziek, Astronomie, Medische Wetenschap.

Update zomercollege 2017.